Vốn tối thiểu 800 tỷ đồng mới được triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

(TBTCO) – Để được chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản, DN bảo hiểm phải có vốn chủ sở hữu tối thiểu 800 tỷ đồng; tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc năm tài chính gần nhất; Đảm bảo biên khả năng thanh toán theo quy định pháp luật.
Vốn chủ sở hữu tối thiểu 800 tỷ đồng được triển khai bảo hiểm khai thác hải sản

Đây là một phần quy định đối với DN bảo hiểm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản vừa được Bộ Tài chính ban hành.

Ngoài ra, DN bảo hiểm còn phải có hệ thống quy trình khai thác, giám định, bồi thường bảo hiểm tai nạn thuyền viên; bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị và ngư lưới cụ (gọi tắt là bảo hiểm khai thác hải sản); có chương trình tái bảo hiểm để bảo vệ chương trình bảo hiểm khai thác hải sản; có chi nhánh tại tối thiểu 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu đăng ký hoạt động.

Đặc biệt, DN bảo hiểm phải có tối thiểu 10 năm hoạt động kinh doanh bảo hiểm, trong đó tối thiểu 5 năm triển khai bảo hiểm khai thác hải sản; có tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác hải sản trong 5 năm gần nhất đạt tối thiểu 15 tỷ đồng…

Hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận triển khai bảo hiểm khai thác hải sản gồm: Văn bản đề nghị được triển khai bảo hiểm khai thác hải sản theo mẫu quy định; bản sao các tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định, báo cáo doanh thu, bồi thường bảo hiểm khai thác hải sản của 5 năm gần nhất…

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Bộ Tài chính có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận. Trường hợp từ chối chấp thuận, Bộ Tài chính sẽ nêu rõ lý do./.

Hồng Chi
Bảo Việt Nhân Thọ
bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai