Vì sao cần kê khai đầy đủ, trung thực các thông tin trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Việc kê khai đầy đủ, trung thực các thông tin trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm nhân thọ là nghĩa vụ rất quan trọng của khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

            Các thông tin trên Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm là cơ sở quan trọng để Bảo Việt Nhân Thọ đánh giá và đưa ra thông báo trì hoãn, từ chối hay chấp nhận bảo hiểm hoặc chấp nhận bảo hiểm nhưng kèm theo các điều kiện bổ sung. Vì vậy, khi khách hàng khung cung cấp và/hoặc cung cấp sai sự thật các thông tin này được coi là vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin và Hợp đồng bảo hiểm có thể bị đình chỉ hoặc hủy bỏ theo quy định tại Điều khoản Hợp đồng và quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

            Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai