Vấn đề về điều khoản riêng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Điều khoản riêng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là gì?

            Điều khoản riêng hay còn gọi là sản phẩm phụ, sản phẩm bổ trợ…là một bộ phận của hợp đồng bảo hiểm, có tác dụng bổ trợ cho sản phẩm chính (bổ sung hoặc mở rộng thêm cho hợp đồng chính).

            Những ai có thể được bảo hiểm bởi hợp đồng riêng?

            Những người này bao gồm: người tham gia hợp đồng bảo hiểm chính và người tham gia bảo hiểm.

            Lý do nên tham gia hợp đồng bảo hiểm riêng?

            + Khi tham gia điều khoản bảo hiểm riêng sẽ giúp làm tăng quyền lợi bảo hiểm của sản phẩm chính lên rất nhiều.

            + Không phải ai cũng được tham gia điều khoản bảo hiểm riêng. Do vậy, nếu được, hãy tham gia để được hưởng quyền lợi đầy đủ nhất.

            + Hơn nữa, việc tham gia điều khoản riêng với quyền lợi gia tăng đáng kể, trong khi phí bảo hiểm phải đóng thêm là rất nhỏ.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai