Thu thập thông tin khách hàng và lập Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Trước khi tiếp xúc và giới thiệu sản phẩm bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng, Tư vấn viên bảo việt nhân thọ phải tiến hành thu thập các thông tin cấn thiết để chuẩn bị nội dung tư vấn và lập Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm phục vụ cho việc tư vấn sản phẩm.

            Với những thông tin cơ bản về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà dự kiến khách hàng sẽ tham gia: tên, ngày sinh của khách hàng, STBH, thời hạn bảo hiểm, phí mua bảo hiểm nhân thọ theo định kỳ, GTGƯ của các năm hợp đồng…, Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm sẽ giúp Tư vấn viên có cơ sở thông tin, tài liệu để giới thiệu, tư vấn kỹ lưỡng về sản phẩm cho khách hàng, giải đáp một số thắc mắc của khách hàng trong quá trình tư vấn bảo hiểm. Ngoài ra, tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ còn là một bộ phận của hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của khách hàng. Đây là tài liệu bắt buộc không thể thiếu trong bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

            Để in Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm, Tư vấn viên cần thu thập in nhất các thông tin  về BMBH và NĐBH như sau:

            + Họ và tên:

            + Ngày tháng năm sinh:

            + Giới tính:

            + Sản phẩm chính và các sản phẩm bổ trợ dự kiến tham gia

            + Định kỳ đóng phí dự kiến

            Sauk hi thu thập đầy đủ những thông tin cần thiết, Tư vấn viên có thể trực tiếp sử dụng phần mềm để lập Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng.

            Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm phải đảm bảo các yêu cầu sau:
            + Thông tin của khách hàng trên GYCBH và Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm phải trùng khớp về: tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, điều kiện bảo hiểm  của sản phẩm chính.

            + Có đầy đủ chữ ký của tư vấn viên và BMBH.

            + Không cần in lại Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp thông tin về điều kiện được bảo hiểm của SPBT rộng hơn so với kê khai trên GYCBH nhưng khách hàng phải ký xác nhận trên Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

 

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai