Thu phí bảo hiểm nhân thọ ước tính

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Sau khi GYCBH đã được kê khai đầy đủ, chính xác, Tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ tiến hành thu phí bảo hiểm nhân thọ ước tính theo tổng số phí bảo hiểm ước tính ghi trên GYCBH bằng “Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính”.

            + Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính chỉ sử dụng để thu phí bảo hiểm lần đầu của BMBH (theo số phí ước tính trên GYCBH).

            + Hạn sử dụng với Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính tối đa là 3 tháng, thời hạn được tính bắt đầu từ ngày cấp phát đến ngày cuối cùng của 2 tháng sau, không được gia hạn sử dụng.

            Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính được đóng thành quyển, mỗi quyển gồm 05 series. Mỗi seri có 3 liên:

            + Liên 1: Màu trắng và Liên 3 màu vàng: Nộp về công ty.

            + Liên 2: Màu hồng: BMBH giữ, có đóng dấu hạn sử dụng và dấu công ty.

            Tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ tiến hành viết giấy nộp phí bảo hiểm ước tính theo các bước:

            Bước 1: Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ viết đầy đủ, chính xác, rõ ràng các thông tin ghi trên liên 1. Các thông tin này đồng thời được sao chép sang liên 2-3 mà không cần giấy than nhằm đảm bảo nội dung trên 3 liên hoàn toàn giống nhau.

            Sauk hi viết đầy đủ nội dung và Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính, Tư vấn viên ghi rõ ngày tháng thu tiền và ký vào phần “Người nhận tiền” đồng thời đề nghị khách hàng ký tên vào phần “Người nộp tiền”.

            Bước 2: Thu phí bảo hiểm ước tính và giao liên 2 cho BMBH.

            Khi Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính được điền đầy đủ thông tin và chữ ký, Tư vấn viên tiến hành thu phí đúng với số tiền ghi trên Giấy nộp phí bảo hiểm ước tính và giao liên 2 cho khách hàng.

            Bước 3: Tư vấn viên nộp phí bảo hiểm ước tính về các bưu cục VNPOST/ tài khoản của Công ty tại ngân hàng hoặc mang tiền về nộp vào quỹ của Công ty trong vòng 12 giờ kể từ thời điểm thu tiền của BMBH. Đồng thời mang 2 liên 1-3 và các giấy tờ kèm theo nộp về Công ty để cập nhật vào chương trình.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai