Thanh tra, xử lý nghiêm nợ BHXH

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thanh tra tỉnh, thành phố tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại một số doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Theo đó, thanh tra tỉnh, thành phố lựa chọn từ 10-25 DN để thanh tra, tập trung các DN chưa đóng BHXH, BHYT cho người lao động; đóng không đủ số người, nợ BHXH, BHYT kéo dài với số tiền lớn. Mục đích thanh tra nhằm phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm trong việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT của các DN; phát hiện những bất cập về chính sách để kiến nghị sửa đổi.

Bảo đảm quyền thụ hưởng BHXH cho công nhân là trách nhiệm<br />
của doanh nghiệp
Bảo đảm quyền thụ hưởng BHXH cho công nhân là trách nhiệm của doanh nghiệp

Thanh tra Chính phủ yêu cầu quá trình thanh tra phải bảo đảm chính xác, khách quan, công khai, đặc biệt không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Bảo Việt Nhân Thọ (theo nld.com.vn)

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai