Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán). Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 19.050 tỷ đồng, tăng trưởng 11,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013.  

Tập đoàn Bảo Việt trao quà cho gia đình bà Trần Thị Lý – thanh niên xung phong chống Mỹ ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên – Huế

Bằng việc triển khai các giải pháp kinh doanh chủ động, linh hoạt, năm 2014 Tập đoàn Bảo Việt đã đạt được kết quả khả quan, đặc biệt trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, đầu tư và dịch vụ tài chính. Kết quả này góp phần hoàn thiện nền tảng vững chắc để thực hiện chiến lược phát triển bền vững củadoanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Năm 2014, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 19.050 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2013, trong đó doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 14.070 tỷ đồng, tăng 12,8%, chiếm 73,9% tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.627 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.331 tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2013. Tổng doanh thu  công ty mẹ đạt 1.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.121 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với cùng kỳ, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 16,5%.

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ là “điểm sáng” năm 2014 khi vượt tất cả các chỉ tiêu về phát triển kinh doanh, lợi nhuận và dịch vụ khách hàng. Cụ thể: Tổng doanh thu năm 2014 đạt 10.765 tỷ đồng, tăng trưởng 26,9% so với năm 2013, trong đó doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.959 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 590 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4% so với năm 2013. Đặc biệt, doanh thu khai thác mới năm 2014 đạt 2.093 tỷ đồng, tăng trưởng 31% so với năm 2013. Bảo Việt Nhân thọ tích cực phát triển các sản phẩm bảo hiểm mang tính tiết kiệm và đầu tư nhằm khai thác cơ hội của thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục nằm trong top dẫn đầu thị trường với tổng doanh thu đạt 6.510 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 251 tỷ đồng. Năm 2014, Bảo hiểm Bảo Việt đã mở rộng hợp tác với một số đối tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các dòng sản phẩm với nhiều quyền lợi ưu đãi cho khách hàng.

Năm 2014, hoạt động đầu tư và dịch vụ tài chính của Bảo Việt cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan. Lĩnh vực quản lý quỹ có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, trong đó doanh thu năm 2014 đạt 52 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12 tỷ đồng, vượt 75,6% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt mức 24,8%. Tổng tài sản quản lý tại ngày 31/12/2014 đạt 20.691 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt trong hoạt động đầu tư và quản lý danh mục khách hàng, Cty Quản lý Quỹ Bảo Việt đã có những kết quả vượt bậc, mang lại lợi nhuận tốt, đáp ứng và vượt kỳ vọng của khách hàng.

Lĩnh vực chứng khoán đạt kết quả kinh doanh khả quan nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như ra mắt các sản phẩm tư vấn đầu tư có chất lượng, liên tục nâng cấp các dịch vụ tiện ích công nghệ, duy trì chính sách phí và dịch vụ tài chính cạnh tranh…  Năm 2014 doanh thu của Cty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đạt 306 tỷ đồng, tăng trưởng 47,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 53,4% so với cùng kỳ. Hoạt động môi giới giữ vững vị trí trong TOP 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ lớn nhất trên thị trường.

Năm 2015, để hoàn thành các mục tiêu chiến lược đã đặt ra trong đề án tái cấu trúc (2013 – 2015) đã được Đại hội đồng cổ đông giao, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn 2016 – 2020, Bảo Việt sẽ tập trung thực hiện những nhóm giải pháp để khơi thông các nguồn lực trong toàn hệ thống như: tăng cường quản trị công ty, thúc đẩy công tác bán chéo, hợp tác nội bộ giữa các đơn vị thành viên nhằm mang lại tính đồng nhất cao và tăng cường sức mạnh hệ thống, hướng tới phát triển bền vững. Bảo Việt cũng tiếp tục phát triển sản phẩm mới và những sản phẩm chiến lược có tiềm năng phát triển trong thời gian tới, đặc biệt tập trung vào những sản phẩm tích hợp các tính năng bảo hiểm – tài chính – đầu tư đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của khách hàng. Năm 2015, Bảo Việt cũng sẽ chú trọng đến việc khai thác và tận dụng tối đa nguồn lực kênh phân phối đại lý hiện tại thông qua các cơ chế, chính sách hấp dẫn. Đồng thời, tạo ra cơ chế thúc đẩy kênh bán chéo, và những kênh phân phối mới như telesales, giao dịch trực tuyến…

 

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai