Sự cần thiết của bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Tham gia bảo hiểm nghĩa là bạn chấp nhận bỏ ra một số tiền nhỏ để chi trả cho những rủi ro trong cuộc sống. Bảo hiểm chính là sự chia sẻ rủi ro giữa một số đông với một số ít người trong số họ phải gánh chịu rủi ro.

            Có thể nói sự ra đời của bảo hiểm nhân thọ là một xu thế tất yếu, một nhu cầu chính đáng của con người nhằm đối phó với hậu quả và tổn thất do rủi ro gây ra. Ngày nay, việc tham gia mua bảo hiểm nhân thọ đã trở thành một nhu cầu tất yếu của nhiều người dân ở các nước phát triển cũng như các nước đang phát triển. Bảo hiểm nhân thọ góp phần huy động lượng tiền nhàn rỗi trong dân để tập trung đầu tư phát triển kinh tế, tránh tình trạng vay vốn nước ngoài với lãi suất cao.

            Từ khi ra đời, bảo hiểm nhân thọ vừa góp phần bảo hiểm cho người dân, vừa tiết kiệm và huy động được một lượng không nhỏ tiền nhàn rỗi trong dân. Do vậy, sự ra đời của BHNT là vô cùng cần thiết, góp phần chung sức cùng người dân gánh chịu rủi ro, đồng thời góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai