Quy trình hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, đánh giá rủi ro và phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng là thành công lớn của người tư vấn bảo hiểm, và để giúp khách hàng nhanh chóng được bảo hiểm, một công việc quan trọng mà người tư vấn phải hoàn thành là hướng dẫn khách hàng hoàn thiện bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm.

            Nhanh chóng hoàn thiện bộ HSYCBH giúp cho khách hàng đánh giá cao tư vấn viên trong việc chuyên nghiệp, nắm vững nghiệp vụ, tạo sự an tâm; và khách hàng có thể tin tưởng mua thêm hợp đồng mới, hay giới thiệu bạn bè, người thân tham gia bảo hiểm nhân thọ. Bên cạnh đó, tư vấn viên cũng sẽ nhanh chóng có được thu nhập.

            Quy trình hoàn thiện hồ sơ yêu cầu bảo hiểm gồm những bước sau:

            1/ Thu thập thông tin khách hàng và lập Tài liệu minh họa hợp đồng bảo hiểm.

            2/ Hướng dẫn thủ tục yêu cầu bảo hiểm

            3/ Thu phí bảo hiểm nhân thọ ước tính

            4/ Lập báo cáo tư vấn viên, Bản kế hoạch tài chính gia đình

            5/ Nộp bộ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm

            6/ Đánh giá rủi ro và phát hành hợp đồng

            7/ Trao bộ hợp đồng cho khách hàng

            Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai