Quy định về phí bảo hiểm nhân thọ (tiếp)

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

c/ Đóng phí bảo hiểm nhân thọ không đúng hạn và gia hạn đóng phí

            Tình huống: Nếu trong trường hợp đến ngày quy định đóng phí, nhưng do một nguyên nhân khách quan nào đó, gia đình tôi chưa kịp chuẩn bị thì tôi phải làm sau?

            Trường hợp Bên mua bảo hiểm nhân thọ không đóng phí bảo hiểm theo đúng thời hạn đã thỏa thuận, phí bảo hiểm phải đóng được gia hạn 60 ngày kể từ ngày đến hạn đóng phí bảo hiểm. Nợ quá hạn trên, hợp đồng sẽ được sử lý như sau:

            + Tự động tạm ứng từ giá trị giải ước để đóng phí: nếu đủ điều kiện nêu ở mục d dưới đây.

            + Hợp đồng tự động chấm dứt hiệu lực nếu không đủ điều kiện.

            d/ Tự động tạm ứng từ Giá trị giải ước để đóng phí bảo hiểm nhân thọ

            Tình huống: Nếu hết thời hạn gia hạn nộp phí, nhưng tôi vẫn chưa thể kiếm đâu ra tiền đóng phí nợ, thì Bảo Việt Nhân Thọ có cách gì giúp tôi không?
            Nếu Bên mua bảo hiểm nhân thọ không thanh toán phí nợ và không yêu cầu hủy hợp đồng, khi hết thời gian gia hạn đóng phí, Bảo Việt Nhân Thọ sẽ tự động tạm ứng cho Bên mua bảo hiểm tự Giá trị giải ước để đóng phí bảo hiểm với điều kiện:

            + Hợp đồng bảo hiểm đã có giá trị giải ước; và

            + Tổng các khoản nợ và lãi phát sinh không vượt quá tổng số Giá trị giải ước và lãi chia tích lũy (nếu có) của hợp đồng (Đối với sản phẩm An gia tài lộc: Nợ + Lãi phát sinh không vượt quá Giá trị giải ước + QLBH định kỳ tích lũy).

            Lãi suất cho khoản tự động tạm ứng từ Giá trị giải ước để đóng phí bảo hiểm áp dụng trong từng thời kỳ do Bảo Việt Nhân Thọ xác định.

            Hợp đồng sẽ tự động chấm dứt hiệu lực kể từ ngày tổng giá trị các khoản tạm ứng (tạm ứng từ Giá trị giải ước và tự động tạm ứng từ Giá trị giải ước để đóng phí bảo hiểm) và lãi phát sinh vượt quá Giá trị giải ước và lãi chia tích lũy (nếu có) của hợp đồng. Trong trường hợp này, Bên mua bảo hiểm không được nhận lại phí bảo hiểm nhân thọ đã đóng. Giá trị giải ước và lãi chia tích lũy (nếu có) của hợp đồng.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai