Nội dung của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Sau khi được tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ tư vấn một cách đầy đủ, chi tiết, khách hàng tìm hiểu đầy đủ những nội dung liên quan thì 2 bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm bao gồm:

            + Thông tin của bên bán bảo hiểm, bao gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, fax, mã số thuế, tài khoản ngân hàng (nếu có), người đại diện…

            + Thông tin của bên mua bảo hiểm nhân thọ như: Họ và tên cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thông tin của người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng,…

            + Các điều khoản của hợp đồng: là những thông tin liên quan đến quyền lợi của 2 bên.

            + Điều khoản bảo hiểm:

            + Loại trừ bảo hiểm:

            + Thời hạn bảo hiểm:

            + Mức phí bảo hiểm:

            + Phương thức thanh toán:

            + Các quy định, giải quyết tranh chấp

            + Ngày tháng ký hợp đồng.

            Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai