Lịch sử bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, bảo hiểm nhân thọ ra đời đầu tiên vào năm 1583, tại London, nước Anh. Tuy nhiên, ở thời kỳ này bảo hiểm nhân thọ phát triển hạn chế do sự hiểu biết không đúng, không đầy đủ của xã hội thời bấy giờ. Tuy nhiên, do sự phát triển của kinh tế, sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, đời sống con người ngày càng được cải thiện một cách rõ rệt. Do vậy ngành bảo hiểm đã có cơ hội phát triển trên một phạm vi rộng lớn.

            Tiếp sau Châu Âu, ở Nhật Bản phải kể đến công ty Meiji là công ty tiên phong đầu tiên trong lĩnh vực này vào năm 1868. Cho đến nay, mạng lưới các công ty bảo hiểm đã phát triển rộng khắp trên toàn Châu Á và trên thế giới.

            Ở Việt Nam, có thể nói Bảo Việt là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng. Năm 1996 đánh dấu bằng việc ra đời công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên của Việt Nam – Bảo Việt Nhân Thọ, đánh dấu một bước phát triển mới trên thị trường bảo hiểm Việt Nam. Điều này mang lại nhiều dấu ấn tích cực, tạo nên cho người Việt Nam một hình thức sống tiết kiệm mà hiệu quả.

            Tiếp theo sau đó đến nay, cùng với sự phát triển không ngừng nghỉ của nền kinh tế, đời sống nhân dân ngày một cải thiện thì nhu cầu được bảo vệ ngày càng cao, nhiều công ty Bảo hiểm nhân thọ ra đời, tạo nên tính cạnh tranh sâu sắc trong thị trường bảo hiểm trong nước.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai