Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ P9

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Câu hỏi 119.  Khi tham gia bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền hủy hợp đồng bảo

hiểm giữa chừng không?

Trả lời:Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do hai bên cùng tham gia ký kết, cùng ràng buộc về quyền

lợi và trách nhiệm. Tuy nhiên, trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, chỉ có một bên đưa ra cam kết

có hiệu lực pháp lý, tức là bắt buộc phải thực hiện, đó là doanh nghiệp bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bảo hiểm cho người được bảo hiểm với điều kiện nhận được mức phí đã đưa

ra. Mỗi khi bên mua bảo hiểm nộp phí bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm đã bị ràng buộc về mặt pháp lý các cam kết của mình. Bên mua bảo hiểm không phải cam kết thanh toán phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm và không bị luật pháp ràng buộc phải thanh toán phí bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm có quyền dừng thanh toán việc đóng phí và hủy bỏ hợp đồng vào bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên,  hậu  quả  trực tiếp  là  hợp  đồng  sẽ  bị  chấm dứt  hiệu  lực  và  bên  mua  bảo  hiểm không được tiếp tục bảo hiểm.

Câu  hỏi  120.   Tại  sao  khách  hàng  không  được  thay  đổi  những  điều  khoản  in  trong  hợp

đồng bảo hiểm nhân thọ? Khách hàng có bị thiệt thòi không?

Trả  lời:Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng định sẵn,  hay còn gọi là  hợp đồng có  điều khoản theo  mẫu,  trong  đó  doanh  nghiệp  bảo  hiểm soạn  sẵn các  điều  khoản  còn bên  mua  bảo hiểm có quyền chấp nhận hoặc từ chối những điều khoản đó. Mặc dù trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bên mua bảo hiểm có một vài lựa chọn về Số tiền bảo hiểm, điều khoản riêng đi kèm nhưng nói chung bên mua bảo hiểm phải chấp nhận hoặc từ chối hợp đồng vì doanh nghiệp bảo hiểm đã soạn sẵn hợp đồng.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng định sẵn vì những lý do sau đây:

– Bảo hiểm hoạt động theo quy luật số đông, tức là số đông người có những rủi ro tương tự nhau cùng đóng phí để bù đắp tổn thất và thiệt hại cho số ít người gặp rủi ro. Để đảm bảo tính tương tự về rủi ro và tính toán mức phí bảo hiểm hợp lý, mỗi loại sản phẩm cần có phạm vi bảo hiểm cụ  thể  và  quy định thống  nhất  trong  điều  khoản.  Khi  bán bảo  hiểm cho  số  đông,  doanh nghiệp bảo hiểm cũng không thể trực tiếp thương lượng chi tiết điều khoản với từng khách hàng. Việc dùng hợp đồng định sẵn giúp doanh nghiệp bảo hiểm có thể giao kết hợp đồng với nhiều khách hàng cùng lúc.

– Hợp đồng bảo hiểm liên quan đến sức khỏe, tính mạng, tai nạn, tuổi thọ của con người nên

rất phức tạp. Trong quá trình thỏa thuận, doanh nghiệp bảo hiểm có lợi thế hơn so với bên mua bảo hiểm. Điều này xuất phát từ tính chuyên nghiệp và kinh nghiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

Do đó khi thương lượng quyền lợi của bên mua bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng do không thật sự

có kiến thức về bảo hiểm. Khi ban hành điều khoản có nghĩa là doanh nghiệp bảo hiểm đã công

khai các quyền và nghĩa vụ của các bên. Khách hàng là người toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối hợp đồng.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm, các doanh nghiệp bảo hiểm phải trình điều  khoản lên Bộ  Tài chính  và phải được  Bộ  thông qua  mới được cung  cấp  sả n phẩm ra thị trường.

Câu hỏi 121. Bên mua bảo hiểm nhân thọ có thể đóng phí bảo hiểm như thế nào?

Trả  lời:Tùy khả  năng tài chính, khách hàng có  thể chọn cách đóng phí một  lần hoặc định kỳ

hàng tháng, hàng quý, hàng nửa năm và hàng năm.

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai