Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ P17

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Câu  hỏi  158. Trong hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì, khi người được bảo hiểm không may bị tai nạn dẫn đến bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, công ty bảo hiểm có chi trả khoản tiền nào cho khách hàng không?

Trả  lời:Mặc dù quyền lợi  cơ bản  của  loại hình bảo hiểm trả tiền định kì là cung cấp những khoản niên kim bắt đầu từ một độ tuổi nhất định của người được bảo hiểm, các công ty bảo hiểm triển khai loại hình này đều bổ sung quyền lợi cho khách hàng trong các trường hợp người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Khoản tiền được chi trả phụ thuộc vào điều khoản của mỗi sản phẩm cụ thể.

Câu hỏi 159. Có những hình thức đóng phí nào dành cho những người tham gia hợp đồng bảo hiểm trả tiền định kì?

Trả lời:Sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kì thường cung cấp cả hai hình thức: đóng phí một lần hoặc định kì.

Câu hỏi 160. Điều khoản riêng là gì?

Trả  lời:Điều  khoản riêng (còn có  một  số tên gọi khác như: Sản phẩm phụ, sản phẩm bổ trợ, quyền lợi bảo hiểm bổ sung…) là một bộ phận của hợp đồng bảo hiểm, có tác dụng bổ sung các quyền lợi bảo hiểm chưa có trong hợp đồng chính (mở rộng phạm vi bảo hiểm) hoặc làm tăng số tiền bảo hiểm được chi trả khi người được bảo hiểm không may gặp phải rủi ro, có nghĩa là rủi ro được bảo hiểm trong điều khoản riêng có thể thuộc hoặc không thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng chính.

Câu hỏi 161. Những ai có thể được bảo hiểm bởi điều khoản riêng?

Trả lời:Người được bảo hiểm trong hợp đồng chính, và người tham gia bảo hiểm (trong một số trường hợp) có thể được bảo hiểm bởi điều khoản riêng.

Câu hỏi 162. Vì sao nên tham gia điều khoản riêng?

Trả lời:Khách hàng nên tham gia điều khoản riêng vì những lý do sau:

Thứ nhất, khi tham gia điều khoản riêng, quyền lợi/ phạm vi bảo hiểm và số tiền bảo hiểm được mở rộng rất nhiều. Có những điều khoản riêng cung cấp những quyền lợi bảo hiểm mà sản phẩm chính chưa cung  cấp; một  số  điều  khoản riêng khác  lại  làm tăng  tổng số  tiền bảo  hiểm nhận được khi gặp sự kiện bảo hiểm lên gấp nhiều lần – khi phạm vi bảo hiểm của điều khoản riêng trùng với một quyền lợi nào đó của sản phẩm chính (có điều khoản riêng đưa ra số tiền bảo hiểm lớn gấp 2 lần số tiền bảo hiểm của hợp đồng chính).

Thứ hai, không phải ai muốn cũng được tham gia điều khoản riêng. Chỉ những khách hàng đã tham gia sản phẩm chính mới được quyền tham gia thêm điều khoản riêng.

Thứ ba, phí của điều khoản riêng rất thấp, không đáng kể, trong khi quyền lợi bảo hiểm nhân thọ rất lớn.

Câu hỏi 163. Khách hàng được tham gia bao nhiêu điều khoản riêng khi tham gia một sản phẩm chính?

Trả  lời:Thông  thường,  một  sản phẩm chính  có  thể  có  nhiều  điều  khoản riêng  đi kèm.  Khách hàng có quyền lựa chọn mua một hoặc tất cả những điều khoản riêng đó. Tuy nhiên, để mở rộng tối đa phạm vi bảo hiểm và số tiền bảo hiểm thì khách hàng nên tham gia đầy đủ các điều khoản riêng mà khách hàng được quyền mua kèm với sản phẩm chính.

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai