Kiến thức về bảo hiểm nhân thọ P1

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Câu hỏi 95. Bảo hiểm nhân thọ ra đời từ bao giờ?

Trả lời:Ở nước Anh, năm 1583, một thuyền trưởng nảy ra ý kiến yêu cầu công ty bảo hiểm phi

nhân thọ đang bảo hiểm cho con tàu và hàng hoá của ông hãy bán thêm hợp đồng bảo hiểm cho sinh  mạng  của  mình.  Sự  kiện  này khiến  các  công  ty  bảo  hiểm phi  nhân  thọ  thấy rằng:  “Con người cũng có thể được bảo hiểm như tàu bè và hàng hoá”. Các văn phòng bán bảo hiểm lần lượt

ra đời.

Năm 1762, công ty bảo hiểm nhân thọ Equitable là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên ở nước

Anh áp dụng phương pháp tính phí bảo hiểm dựa trên yếu tổ tỷ lệ tử vong.

Tại Việt Nam, năm 1996, Bảo Việt chính thức phát hành hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên

kể từ ngày thống nhất đất nước.

Câu hỏi 96.     Bảo hiểm nhân thọ ra đời vì lý do gì?

Trả lời:Bảo hiểm nhân thọ ra đời xuất phát từ nhu cầu trong cuộc sống của con người. Nhu cầu

trong cuộc sống của bất kỳ một người bình thường nào trước hết là đảm bảo cho cuộc sống của

chính họ, khi còn trẻ cũng như khi đã về già. Trong quá trình sống, những đòi hỏi khác nhau về

các nhu cầu vật chất, tinh thần của mỗi con người chỉ có thể được thỏa mãn nếu có một nguồn tài chính nhằm đảm bảo cho các nhu cầu đó.

Không chỉ sống cho chính bản thân, trong một chừng mực nhất định, mỗi con người còn có

thể phải lo toan cho những bổn phận của họ với con cháu, cha mẹ, vợ chồng…Theo quy luật của

cuộc sống thì con người ta sinh ra, lớn lên và chết đi là một điều tất yếu. Như vậy, cái chết là một phần của cuộc đời đối với bất kỳ ai sống trên trái đất. Tuy nhiên, nếu cái chết là tất yếu đối với mỗi con người thì thời điểm xảy ra cái chết lại hoàn toàn không thể xác định trước. Chính vì lẽ

đó mà nếu một người không may chết đi khi chưa làm tròn bổn phận của mình, chí ít là đối với người thân, thì cái chết của họ sẽ là gánh nặng cho chính gia đình họ. Trong trường hợp này, bất

kỳ một người bình thường nào cũng mong muốn có một nguồn tài chính để đảm bảo thực hiện

những bổn phận của mình với người còn sống.

Bảo hiểm nhân thọ ra đời đã đánh dấu một bước ngoặt lớn trong việc thực hiện và giải quyết

các nhu cầu tài chính liên quan đến con người trong trường hợp người được bảo hiểm gặp phải

rủi ro tử vong, thương tật vĩnh viễn, mất sức lao động… hoặc đơn thuần   chỉ là nhằm đảm bảo cho cuộc sống của người được bảo hiểm và gia đình họ.

Bảo Việt Nhân Thọ

 

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai