Khách hàng có thời gian để cân nhắc lại việc tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không?

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Nhằm tạo điều kiện để quý khách có thời gian cân nhắc kỹ lưỡng về quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt Nhân Thọ dành cho quý khách 14 ngày kể từ ngày Hợp đồng bảo hiểm phát sinh hiệu lực hoặc kể từ ngày pháp hành Hợp đồng (tùy quy định tương ứng tại từng sản phẩm) để xem xét lại các điều khoản và điều kiện hợp đồng. Trong thời hạn này, Quý khách có quyền yêu cầu thay đổi điều kiện Hợp đồng cho phù hợp hơn với nhu cầu của mình hoặc hủy bỏ Hợp đồng bảo hiểm, nhận lại số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ đi chi phí đánh giá rủi ro và phát hành Hợp đồng, chi phí kiểm tra sức khỏe (nếu có).

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai