Bảo Việt Nhân thọ tăng vốn điều lệ lên 2,000 tỷ đồng

 Ngày 19/12/2013, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 46/GPĐC2/KDBH quyết định cho phép Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ được sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động số 46 GP/KDBH ngày 23/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, vốn điều lệ của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ là 2.000.000.000.000 (hai nghìn tỷ) đồng Việt Nam. Với việc tăng số vốn mới này, Bảo Việt Nhân thọ đã trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.

Bảo Việt Nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam qua 17 năm xây dựng và phát triển đã gặt hái được những thành tựu lớn với hơn 5,5 triệu lượt khách hàng tham gia hoạch định tài chính. 
Việc tăng vốn điều lệ là một trong những việc làm cần thiết nhằm tăng cường, củng cố sức mạnh niềm tin công chúng, gia tăng năng lực tài chính, qua đó đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng tăng của Bảo Việt Nhân thọ. 

 
Bên cạnh đó,  việc tăng vốn điều lệ cũng đảm bảo nhu cầu vốn cho việc triển khai các loại hình sản phẩm mới theo quy định của Pháp luật, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng bằng những dòng sản phẩm linh hoạt và ưu việt.

Năm 2013, mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, Bảo Việt Nhân thọ vẫn đạt doanh thu khai thác mới tăng trưởng 22% so với năm 2012.
 
Thông tin thêm về Bảo Việt Nhân thọ
Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ có hệ thống mạng lưới 60 Công ty thành viên và hơn 300 điểm phục vụ khách hàng trên toàn quốc, đội ngũ 1.500 cán bộ và gần 36.000 đại lý chuyên nghiệp. Trong 17 năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã hoạch định và cam kết bảo vệ trên 5 triệu khách hàng, chi trả số tiền bảo hiểm lên đến gần 17.000 tỉ đồng cho 1,3 triệu khách hàng đáo hạn và giải quyết QLBH cho 130 ngìn khách hàng với tổng số tiền gần 750 tỷ đồng.

Với vai trò là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ Việt Nam duy nhất, Bảo Việt Nhân thọ luôn không ngừng hoàn thiện sản phẩm và chất lượng dịch vụ để đảm bảo kế hoạch tài chính lâu dài, ổn định cho các gia đình Việt Nam.
Bảo Việt Nhân Thọ
bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai