Bảo hiểm thủy sản lỗ lớn

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Bộ Tài chính cho biết, sau 3 năm thí điểm, doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp được 394 tỷ đồng, nhưng bồi thường hết 701,8 tỷ.

Bảo hiểm nông nghiệp đang lỗ, trong đó lỗ lớn nhất là lĩnh vực thủy sản với thu phí chỉ 218 tỷ đồng nhưng bồi thường 669 tỷ đồng. Còn bảo hiểm cây lúa và vật nuôi có lãi, cây lúa thu phí 91,9 tỷ đồng, bồi thường 19 tỷ đồng; vật nuôi thu phí 83,9 tỷ đồng, bồi thường 13,3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho bảo hiểm nông nghiệp, với thủy sản (tôm, cá) thí điểm đến hết năm 2015, cây lúa tập trung vào “cánh đồng lớn” và chăn nuôi tập trung vào trang trại, những hộ nuôi lớn.

Theo (Tienphong)

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai