Ai là khách hàng tiềm năng để chúng ta tư vấn bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

             Khách hàng tiềm năng là những người có khả năng tham gia bảo hiểm nhân thọ với tư vấn viên. Khách hàng tiềm năng được xác định khi hội tụ đủ 4 điều kiện sau đây:

             a/ Có khả năng tài chính.

            Tham gia mua bảo hiểm nhân thọ ngoài mục đích bảo vệ, nó còn là hình thức tiết kiệm và đầu tư. Vì vậy, tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ cần tư vấn chính xác và đầy đủ nhằm giúp khách hàng có được khoản “tiết kiệm, đầu tư” hợp lý để việc tham gia bảo hiểm nhân thọ mang tính lâu dài và ổn định.

            b/ Có nhu cầu bảo hiểm nhân thọ.

            Khách hàng cần tham gia bảo hiểm nhân thọ vì họ mong muốn:

            + Bảo vệ gia đình, bản thân trước những rủi ro trong cuộc sống.

            + Thể hiện tình yêu thương, trách nhiệm đối với người thân trong gia đình.

            + Tiết kiệm đều đặn, kỷ luật cho những kế hoạch, dự định trong tương lai: tương lai học vấn và nghề nghiệp cho con cái, tạo dựng quỹ hưu trí khi về già.

            + Đầu tư nguồn tài chính hiệu quả.

            Tuy nhiên mỗi khách hàng trong từng giai đoạn nhất định sẽ có những mong muốn khác nhau, phụ thuộc vào: hoàn cảnh sống, điều kiện kinh tế, nhận thức, tâm lý của mỗi người. Vì vậy, tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ cần căn cứ vào những yếu tố này để:

            + Nắm bắt tâm lý và hiểu mối quan tâm của khách hàng.

            + Xác định được nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

            + Tìm ra những lý do có tính thuyết phục để dẫn dắt, gợi mở nhu cầu của khách hàng nhằm tư vấn những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp.

            c/ Có đủ điều kiện được bảo hiểm.

            Tư vấn viên Bảo Việt Nhân Thọ cần xác định:

            + Sức khỏe, tuổi tác của khách hàng tiềm năng phải phù hợp với quy định đánh giá rủi ro của Bảo Việt Nhân Thọ.

            + Quan hệ giữa BMBH và NĐBH đáp ứng nguyên tắc “Quyền lợi có thể được bảo hiểm”.

            d/ Có thể tiếp cận được.

            Để tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí, tư vấn viên cần đánh giá khả năng tiếp cận khách hàng trước khi gặp.

            Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm nhân thọ: 0966.831.332

Bảo Việt Nhân Thọ

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai