847.000 hợp đồng bảo hiểm được khai thác mới trong 9 tháng

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm

Về thị phần doanh thu khai thác mới, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường chiếm 25,1%, tiếp đến là Prudential (24,16%), Manulife (11,61%), AIA (10,91%), Dai-ichi (10,82%), ACE (5,82%), Generali (2,47%)… Số liệu trên vừa được Cục quản lý, giám sát bảo hiểm Bộ Tài chính công bố.

847.000 hợp đồng bảo hiểm được khai thác mới trong 9 tháng

Ảnh minh họa.

Theo đó, 9 tháng đầu năm, số lượng hợp đồng khai thác mới (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 846.499 hợp đồng, trong đó bảo hiểm tử kỳ (bảo hiểm sinh mạng có thời hạn) là nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất (35,01%), tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (bảo hiểm kết hợp tiết kiệm) chiếm 33,88% và bảo hiểm liên kết chung (30,09%), các nghiệp vụ bảo hiểm còn lại có thị phần 1,02%.

Về chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới ước đạt 6,39 triệu đồng. Trong đó, phí bình quân của hợp đồng hỗn hợp ước đạt 8,99 triệu đồng/1 hợp đồng, hợp đồng liên kết chung ước đạt 9,93 triệu đồng/ 1 hợp đồng, hợp đồng tử kỳ ước đạt 0,66 triệu đồng/ 1 hợp đồng.

Các doanh nghiệp có phí bảo hiểm bình quân/1 hợp đồng khai thác mới cao là: Bảo Việt Nhân thọ, ACE, Dai-ichi, AIA, Manulife, Aviva.

Về thị phần doanh thu khai thác mới, Bảo Việt Nhân thọ dẫn đầu thị trường chiếm 25,1%, tiếp đến là Prudential (24,16%), Manulife (11,61%), AIA (10,91%), Dai-ichi (10,82%), ACE (5,82%), Generali (2,47%)…

Bảo Việt Nhân Thọ (Theo Thời báo Tài chính)

bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai