436.749 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hủy bỏ năm 2014

Bảo hiểm nhân thọ bắt đầu mùa kinh doanh sớm
(ĐTCK) Số liệu từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng số hợp đồng bảo hiểm chính hủy bỏ trong năm 2014 là 436.749 hợp đồng.

Trong đó, số hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ năm thứ nhất là 118.735 hợp đồng, năm thứ 2 là 165.192 hợp đồng và các năm sau là 152.822 hợp đồng.

Theo báo cáo này, bảo hiểm hỗn hợp đứng đầu trong danh sách hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ nhiều nhất  khi năm thứ nhất hủy bỏ 58.935 hợp đồng, năm thứ 2 hủy bỏ 73.580 hợp đồng, năm thứ 3  hủy bỏ 86.668 hợp đồng.

Bảo Việt Nhân Thọ (theo tinnhanhchungkhoan.vn)
bảo hiểm sức khỏe | bảo hiểm du học nước ngoài | bảo hiểm du lịch | bảo hiểm bảo việt | bảo hiểm du lịch châu âu | bảo hiểm sức khỏe dầu khí | bảo hiểm dầu khí | hồng hà eco city | chung cu 201 minh khai